Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – wszystko, co musisz wiedzieć + wzór wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone przez obie strony umowy: pracodawcę, który decyduje się zwolnić pracownika lub pracownika, który decyduje się odejść z własnej woli.

Tematem artykułu jest ten drugi przypadek, czyli wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. 

Planujesz odejście z pracy i chcesz, aby cały proces przebiegł możliwie bezboleśnie? 

Aby nie popełnić błędu, przed złożeniem wypowiedzenia koniecznie dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.

W tym artykule znajdziesz:

 • informację, jakiej długości okres wypowiedzenia obowiązuje przy wnioskowaniu o rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
 • informację, czy podczas okresu wypowiedzenia można wykorzystać urlop oraz czy wypowiedzenie umowy przez pracownika zmienia warunki wnioskowania urlopu
 • odpowiedź na pytanie, czy wypowiedzenie umowy przez pracownika na zwolnieniu lekarskim jest możliwe
 • poradę, kiedy jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • informację, czy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika listem poleconym zostanie uznane
 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę różni się w zależności od rodzaju umowy oraz stażu pracy w firmie. 

W przypadku umowy o pracę na okres próbny liczy on:

 • 3 dni – jeśli okres próbny wynosi do 2 tygodni
 • 1 tydzień – jeśli okres próbny wynosi minimum 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi minimum 3 miesiące

W przypadku umowy na czas nieokreślony i określony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie – jeśli byłeś zatrudniony przez okres do 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – jeśli byłeś zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – jeśli przepracowałeś co najmniej 3 lata

Umowa o pracę tymczasową gwarantuje okres wypowiedzenia wynoszący:

 • 3 dni – przy umowie zawartej na czas do 2 tygodni
 • 1 tydzień – przy umowie zawartej na czas powyżej 2 tygodni

Zastanawiasz się, od jakiego dnia liczy się okres wypowiedzenia? Ponownie wszystko zależy od rodzaju umowy i tym samym od długości okresu wypowiedzenia. 

Możemy wyróżnić 3 przypadki:

 1. Okres wypowiedzenia wynoszący minimum 1 miesiąc. 
  Okres wypowiedzenia liczy się od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś wypowiedzenie.
  Zatem jeśli składasz wypowiedzenie 4 lipca, to okres wypowiedzenia zaczyna się od 1 sierpnia. 

 2. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach. 
  W tym przypadku okres wypowiedzenia zaczyna się w sobotę, która następuje po złożeniu wypowiedzenia i kończy się również zawsze w sobotę.
  Dla przykładu, jeśli złożyłeś wypowiedzenie w czwartek 4 lipca, a twój okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, to będzie on liczony od soboty 6 lipca i zakończy się w sobotę 20 lipca. 

 3. Okres wypowiedzenia liczony w dniach.
  Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia następującego po dniu, w którym złożyłeś wypowiedzenie, czyli od tzw. “jutra”.
  Załóżmy, że składasz wypowiedzenie w poniedziałek 1 lipca i masz 3-dniowy okres wypowiedzenia – twój okres wypowiedzenia rozpocznie się we wtorek 2 lipca i zakończy w czwartek 4 lipca. 

Wypowiedzenie umowy przez pracownika: Czy można wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia

Może zdarzyć się tak, że w momencie składania wypowiedzenia masz do wykorzystania część lub nawet całość przysługującego ci urlopu. 

Pracodawca zazwyczaj nie chce wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za urlop, dlatego też ma prawo narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia. Urlop jest wtedy udzielany bez wniosku pracownika i ten ma obowiązek się na niego udać, bez wyrażania specjalnej zgody czy nawet możliwości wyboru terminu. 

A co w przypadku, jeśli to pracownik chce wykorzystać zaległy urlop w okresie wypowiedzenia, a pracodawca wolałby, aby do końca wykonywał swoją pracę?

Niestety pracownik nie może żądać, aby pracodawca udzielił mu urlopu w okresie wypowiedzenia. Ostatnie słowo należy do pracodawcy.

Jeśli szef nie wyrazi zgody na udzielenie urlopu, na koniec będzie musiał wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni.

Wypowiedzenie umowy o pracę: czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę, przebywając na zwolnieniu lekarskim 

Nie można zwolnić pracownika, który nie jest obecny w pracy. Co za tym idzie, pracownik, przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie i nie może zostać zwolniony. 

Co jednak w odwrotnej sytuacji, kiedy to pracownik sam chce się zwolnić? Czy można złożyć wypowiedzenie w trakcie zwolnienia lekarskiego? 

Pracownik, który przebywa na L4 może złożyć wypowiedzenie. Ważne jednak, aby upewnić się, że pracodawca się z nim zapoznał – tylko wtedy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika zostanie uznane za ważne.

Wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię. Niestety zdarza się, że pracownicy, którzy zostali zwolnieni, od razu przechodzą na zwolnienie lekarskie. Wydaje im się, że L4 stanowi podstawę do przedłużenia okresu wypowiedzenia. Jest to błędne przekonanie.

Stosunek pracy wygasa wraz z końcem okresu wypowiedzenia i nie ma znaczenia, czy pracownik przebywa wtedy w pracy, czy też jest na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia

Zastanawiasz się, czy możesz wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym? Tak, wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, jest możliwe, ale tylko w dwóch przypadkach, które określa art. 55 Kodeksu pracy:

 1. Kiedy lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na twoje zdrowie i wyda stosowne orzeczenie, a pracodawca w wyznaczonym terminie nie przeniesie cię do innej pracy, odpowiedniej ze względu na twój stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 
 2. Kiedy pracodawca dopuścił się wobec ciebie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. W tym przypadku przysługuje ci też odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony – równowartości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 

Kiedy możemy mówić o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków przez pracodawcę? Na przykład, kiedy ten stosuje mobbing – ośmiesza, poniża, dyskryminuje, lekceważy pracownika lub mu grozi.

Jeśli któryś z powyższych przypadków cię dotyczy, powinieneś złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, w którym wyraźnie zaznaczysz, że umowa o pracę przestaje obowiązywać w trybie natychmiastowym oraz wskażesz przyczynę, dlaczego tak się stało. 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron

W przypadku, kiedy chcesz wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron, możesz ustalić warunki wypowiedzenia wspólnie z pracodawcą, zaproponować własne warunki i czekać na akcept pracodawcy lub też przyjąć propozycję pracodawcy.

O co najczęściej wnioskuje pracownik? Zazwyczaj chodzi o skrócenie okresu wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. 

Oczywiście każda ze stron ma prawo odrzucić warunki drugiej. W tym wypadku wypowiedzenie będzie przebiegać w standardowym trybie.

Za porozumieniem stron może zostać rozwiązana każda umowa o pracę, nieważne, czy jest to umowa na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony, a ty jako pracownik nie masz obowiązku podania przyczyny swojej decyzji.

Poniżej znajdziesz wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pdf.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika listem poleconym lub mailem

Przesłanie wypowiedzenia listem poleconym jest jak najbardziej możliwe i prawnie skuteczne. Pamiętaj jednak, że dniem wypowiedzenia umowy nie jest dzień nadania listu w placówce pocztowej. Wypowiedzenie zostaje uznane w momencie prawidłowego doręczenia przesyłki adresatowi (lub osobie uprawnionej) i to data odbioru będzie dniem złożenia wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem jest już nieco bardziej skomplikowane. W kodeksie cywilnym znajdziemy informację, że do zachowania pisemnej formy oświadczenia potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie. 

Przesłanie skanu wypowiedzenia nie wchodzi w grę, ponieważ będzie to tylko kopia, a nie oryginalny dokument. Możesz natomiast złożyć wypowiedzenie drogą elektroniczną pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym e-podpisem. 

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym. 

Planujesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i masz dodatkowe pytania? Możesz zadać je w komentarzu – postaramy się pomóc. 

Udostępnij znajomym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Powiązane artykuły

Publikowaliśmy dla:

Pssst...
Szukasz pracy?

Sprawdź nasze oferty w Polsce i za granicą!