Pośrednictwo pracy Warszawa

Jako agencja świadczymy swoje usługi na terenie całej Polski i wybranych krajów UE, jednak dużą część naszych działań koncentrujemy w Warszawie, gdzie znajduje się nasz oddział. Świadcząc usługi pośrednictwa pracy w Warszawie, błyskawicznie reagujemy na potrzeby klientów, jesteśmy zawsze blisko nich i wspieramy ich codzienne działania. Kandydatom zapewniamy dostęp do największego rynku pracy w Polsce – Warszawy i okolic. 

posrednictwo-pracy---pracownik-compressor

Usługi dla pracodawców:

Dzięki usłudze pośrednictwa pracy bły­ska­wicz­nie pozyskasz potrzeb­nych pracow­ni­ków.

Główne obszary działania:

  • rekrutacja pracowników
  • for­my zatrud­nie­nia tymczasowego (praca tym­cza­sowa, leasing pracowniczy, out­so­ur­cing)

W Jobs Plus słu­żymy naszym klien­tom wspar­ciem i pomocą w wybo­rze najlepszych rozwiązań.

Szukasz pracy w Warszawie?

Pośrednictwo pracy to łatwy dostęp do dużej liczby ofert. W Jobs Plus zapewniamy kom­plek­sową infor­ma­cję zwrotną, pełne wspar­cie i kon­sul­ta­cje. 

Skontaktuj się z nami

Zobacz, co mówią o nas klienci