Rozmowa z ekspertem: Igreki w pracy

Pokolenie Y, czyli osoby urodzone w latach 1981-2000, już wkrótce zdominują światowe rynki pracy. Co trzeba o nich wiedzieć? Z Pauliną Zarębą, Menedżerem ds. komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami rozmawiamy o potrzebach millennialsów w pracy.

JOBS PLUS: JAKIE POWINNO BYĆ IDEALNE ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG YGREKA?
Paulina Zaręba: Podejście do tematu pracy i rozwoju kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Y w wielu aspektach znacząco różni się od postawy reprezentantów generacji X w tym zakresie. Z racji tego, że coraz więcej Ygreków wchodzi na rynek pracy i wkrótce go zdominuje, to temat zarządzania tym pokoleniem staje się kluczowy z punktu widzenia wielu działów personalnych. Jednak nie będzie to możliwe bez zrozumienia postawy i oczekiwań młodych ludzi. Ygreki to osoby, które z reguły odrzucają formalny, korporacyjny system pracy kojarzony przede wszystkim z generacją X. Ygreki nie lubią też monotonni, są ambitni – potrzebują ciągłych wyzwań i stymulacji do rozwoju. W związku z tym, dobrze czują się w organizacjach, które dają im dużą dozę swobody jednocześnie zapewniając sukcesywne podnoszenie poprzeczki – gdzie menedżerowie wyznaczają cele, ale nie narzucają gotowych rozwiązań. Dla młodego pokolenia ważna jest też sama forma relacji z przełożonym, w której preferują partnerskie, nieformalne podejście i styl komunikacji pozwalający im na swobodne zgłaszanie swoich pomysłów, uwag i sugestii. Poza tym to pokolenie, które bardzo ceni swój czas wolny i dba o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Ygreki zwracają szczególnie uwagę na atmosferę i klimat pracy – dobrze czują się w środowisku i warunkach sprzyjającym kreatywności i efektywnemu wykonywaniu zadań.

DLACZEGO POKOLENIE Y NIE CIESZY SIĘ DOBRĄ SŁAWĄ WŚRÓD PRACODAWCÓW?
Niektórzy pracodawcy wciąż jeszcze mają nie najlepsze zdanie na temat Ygreków, ale nie stanowi to reguły. Problem tkwi raczej w braku zrozumienia wzajemnych oczekiwań oraz postaw. Niektórym pracodawcom przyzwyczajonym do pokolenia X, charakteryzującego się dużym poświęceniem dla pracy i kariery, pokorą oraz szacunkiem do sformalizowanej, pionowej hierarchii i systemu pracy, z trudem przychodzi dostosowanie swojego stylu zarządzania do zgoła odmiennej generacji Y. W związku z tym, zdarza się, że firmy mylnie odbierają i interpretują niektóre zachowania Ygreków. Nieformalny styl komunikacji młodych ludzi jest więc niekiedy postrzegany jako brak szacunku, a ich świadome podejście do kariery i jasne oczekiwania wobec pracodawców, jako przejaw pychy czy bezczelności.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA KADRAMI PROWADZI WŁAŚNIE KAMPANIĘ „#JESTEMYGREKIEM. NIE JESTEM LENIEM”, KTÓRA SZCZEGÓLNIE SKUPIA SIĘ NA PRZEDSTAWICIELACH POKOLENIA MILLENNIALS. JAKIE SĄ JEJ CELE?
Celem kampanii jest zachęcenie pracodawców do poznawania Ygreków, którzy wkrótce będą stanowili największy odsetek pracowników w organizacjach, jeszcze na etapie ich edukacji formalnej. W naszej opinii budowanie relacji z młodymi ludźmi np. podczas staży i praktyk to najbardziej skuteczny sposób na poznanie wzajemnych oczekiwań, preferowanego systemu pracy i tym samym, efektywną współpracę pomiędzy firmami i młodymi pracownikami z generacji Y. Z drugiej strony zachęcamy przedstawicieli pokolenia Y, by wbrew krążącym na ich temat stereotypom, pokazywali się pracodawcom z jak najlepszej strony. Dlatego, w kampanii prezentujemy młodych ludzi jako zaangażowanych, pełnych pasji pracowników. Poprzez kampanię chcemy wraz z naszymi Mecenasami: Grupą Żywiec, Nestle, Orange i PZU – firmami świadomymi tego, jak wartościowe jest umiejętne zarządzanie młodymi ludźmi, uzmysławiać zarówno pracodawcom, jak i szerokiej opinii publicznej, że nie ma sensu debatować nad wadami Ygreków, bo - jak zresztą każde z pokoleń - je posiadają, ale trzeba skoncentrować się na tym, by firmy w pełni wykorzystywały atuty pokolenia Y. 

PATRZĄC Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY - JAKIE TO ATUTY?
Niewątpliwym atutem pokolenia Y, wynikającym z faktu, że wychowało się w świecie nowych technologii, jest biegłość z jaką młodzi ludzie poruszają się w wirtualnej rzeczywistości i korzystają z nowoczesnych narzędzi. A ich znajomość jest obecnie niezbędna, bo nowe technologie wkraczają praktycznie do każdej z branż. Kolejny atut Millenialsów to wielozadaniowość. Nie mają problemu z prowadzeniem kilku projektów jednocześnie, nie zaniedbując przy tym żadnego z nich. Również fakt, że są otwarci i cenią partnerskie podejście stanowi ich atut, jako że mniej formalna komunikacja ułatwia młodym ludziom bardziej swobodnie zgłaszać swoje pomysły i usprawnienia, które mogą wpłynąć na poprawę jakości pracy całego zespołu.

JAKIE RADY MIAŁABY PANI DLA PRACODAWCÓW/KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, KTÓRZY CHCIELIBY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW Z POKOLENIA Y?
Aby w pełni wykorzystać nie tylko potencjał Ygreków, ale i pracowników reprezentujących inne pokolenia, należy ich przede wszystkim dobrze poznać i podchodzić do każdego z nich indywidualnie, dostosowując swój styl zarządzania i powierzane zadania do kompetencji i stylu pracy podwładnego. Warto też pamiętać o tym, że należy być dla pracowników nie tylko szefem, ale i mentorem.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.
 

Paulina Zaręba

Paulina Zaręba - Menedżer ds. komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.

Nowe wpisy prosto do Twojej skrzynki

Inne wpisy